12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

N Ազգանուն, անուն, հայրանուն
1. Սահակյան Մարիամ Սերոբի

Դասղեկ ՝ Ն.Մալինցյան