7-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

N Ազգանուն, անուն, հայրանուն
1. Դարբինյան Սոնա Գրիգորի
2. Ղազարյան Մաքսիմ Հարությունի

Դասղեկ՝ Լ.Սարգսյան