8-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

N Ազգանուն, անուն, հայրանուն
1. Բեգլարյան Նանե Վահանի

Դասղեկ ՝Ժ.Կարապետյան