9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

N Անուն ազգանուն հայրանուն
1. Բաղդասարյան Արսեն Աշոտի
2. Գալստյան Գալուստ Աշոտի
3. Մաշուրյան Դավիթ Արսենի
4. Սահակյան Նարեկ Ներոբի

Դասղեկ ՝ Ժ.Կարապետյան