1-ԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆ

N Ազգանուն, անուն, հայրանուն
1. Ստեփանյան Վահան Խաչատուրի

Դասվար ՝ Ջ.Շագանց