12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

N Ազգանուն, անուն, հայրանուն
1. Գալստյան Արամ Աշոտի
2. Ղազարյան Սոնա Հարությունի

Դասղեկ ՝Ժ.Կարապետյան