ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

           Շուռնուխ բնակավայրը գտնվում է ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս տարածաշրջանում: Շուռնուխի միջնակարգ դպրոցը սկսել է գործել 1994-1995 ուստարվանից: 1994 թ.-1995թ. դպրոցում աշխտել է 3 տնօրեն.

  1. Երջանիկ Դանիելյան 
  2. Սվետա Սարումյան 
  3. Արմենակ Լալաբեկյան      

Շուռնուխի միջնակարգ դպրոցը 15 աշխատողից բաղկացած կոլեկտիվ է, որից  8-ը մանկավարժական աշխատողներ են:                    Շուռնուխի միջնակարգ դպրոցը  փոքր ու համերաշխ կոլեկտիվ էորտեղ գիտելիքի ու  փորձի փոխանցումըմարդկային հաղորդակցումն ուղեկցվում են  բարի, ջերմ հարաբերություններով:    Կայուն գիտելիքների հաղորդմանհայեցի դաստիարակությանպատասխանատու   քաղաքացինեի ձևավորման համար կրթօջախը մշտապես ձգտում է աշակերտների   մեջ  ձևավորել սովորելու,միմյաց սովորեցնելուհամագործակցված աշխատելու   մշակույթ՝ բացառելու իրենց գործի հանդեպ անփույթ ու անտարբեր վերաբերմունքըԴպրոցի  մանկավարժական անձնակազմը մեծ ոգևորությամբ ու  պատասխանատվությամբ  է  պատրասատվում բոլոր միջոցառումներին:                                                                       Դպրոցի բազմաթիվ շրջանավարտներ իրենց կրթությունը շարունակել են հանրապետության ԲՈՒՀ-երում և  քոլեջներում:  

 

Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Շուռնուխ

Վեբ կայք` www.shurnukh.schoolsite.am

Էլ. փոստ` shurnukh@schools.am

Հեռ.` (+374 284) 35250

Տնօրեն` Արմենակ Լալաբեկյան

Հեռ.՝  094-66-64-45