ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Նախահաշիվ 2018թ

 

Երրորդ եռամսյակի բյուջեյի և ծախսերի կատարման նախահաշիվ